Wednesday 20th of September 2017

Home சமய தத்துவங்கள் சைவ சித்தாந்தம் சைவ சித்தாந்த நூற்கள்
சைவ சித்தாந்த நூல்கள் PDF Print மின்னஞ்சல்
Subashini ஆல் எழுதப்பட்டது   
Monday, 01 December 2008 21:23

சைவ சித்தாந்த தத்துவ நூல்கள் அவற்றின் பட்டியல் அடங்கிய பகுதி

  1. சைவ சித்தாந்த சாஸ்திர நூல்கள்

±ñ      «ÕÇ¡Ç÷¸û                         áø¸û            ¸¡Äõ

1. ¾¢ÕÅ¢Âæ÷ ¯öÂÅó¾ §¾Å ¿¡ÂÉ¡÷ ¾¢Õ×ó¾¢Â¡÷ 1148
2. ¾¢Õ츼ç÷ ¯ööÅó¾ §¾Å ¿¡ÂÉ¡÷ ¾¢Õì¸Ç¢üÚôÀÊ¡÷ 1178
3. ¦Áö¸ñ¼ §¾Å ¿¡ÂÉ¡÷               º¢Å»¡É§À¡¾õ 1223
4. «Õ½ó¾¢ º¢Å¡º¡Ã¢Â¡÷                 º¢Å»¡É º¢ò¾¢Â¡÷ 1253
5. " þÕÀ¡ þÕÀ·Ð 1254
6. ÁÉÅ¡º¸í¸¼ó¾ §¾Å ¿¡ÂÉ¡÷            ¯ñ¨Á Å¢Çì¸õ 1255
7. ¯Á¡À¾¢ º¢Å¡îº¡Ã¢Â¡÷            º¢ÅôÀ¢Ã¸¡ºõ 1306
8. " ¾¢ÕÅÕðÀÂý 1307
9. " Ţɡ ¦ÅñÀ¡ 1308
10. " §À¡üÈ¢ô À·¦È¡¨¼ 1309
11. " ¦¸¡Êì¸Å¢ 1310
12. " ¦¿ïÍÅ¢ÎàÐ 1311
13. " ºí¸üÀ ¿¢Ã¡¸Ã½õ 1313
14. º£¸¡Æ¢ ¾òÐÅ ¿¡¾÷ ¯ñ¨Á ¦¿È¢ 1350
                                                      Å¢Çì¸õ 

Last Updated on Saturday, 06 June 2009 20:38
 

முதுசொம் நிகழ்வுகள்

<<  September 2017  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

© Copyright 2001-2008 Tamil Heritage Foundation. All rights reserved