மூலிகைகள், மருத்துவம் Print
Subashini ஆல் எழுதப்பட்டது   
Sunday, 03 January 2010 15:29

இப்பகுதி சித்த மருத்துவம், மூலிகைகள் தொடர்பான கட்டுரைகள் மற்றும் செய்திகளைக் கொண்டிருக்கும் பகுதி. இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுரைகளை வாசிக்க வலது பக்கத்தில் உள்ள பட்டியலைப் பார்க்கவும்.