தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின் நூல்கள் பட்டியல்

Sortable list of Tamil Heritage Foundation Ebook CollectionThis catalog can be sorted by Book_ID, Title, Author, Publisher, Type, Language, Digitized_by and Ebook_by fields. Click on the column headings to sort in ascending or descending order. Refresh the page to go to the original list.

இப்பகுதியில் புத்தகங்களை அகர வரிசைப்படி வரிசைப்படுத்தலாம். புத்தகத்தின் தலைப்பு, ஆசிரியர் பெயர், ஆண்டு, மின்னாக்கம் செய்தவர்கள் ஆகியோரது பெயர் பட்டியல்களை அகர வரிசைப்படி வரிசைப்படுத்திப் பார்க்கலாம்.

Book_IDTitleAuthorTypeYearPublisherLanguageDigitized_byEbook_byCountryEbook
1 கொங்கன் படை பேராசிரியர்.கு.அருணாசலக் கவுண்டர் போர் தொடர்பு செய்திகள் தமிழ் Dr.N.Ganesan Dr.N.Kannan இந்தியா html

2 அபிதான கோசம் யாழ்ப்பாணம் ஆ.முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை சமயங்களின் பட்டியல் 1902 தமிழ் Dr.N.Kannan & Ms.Subashini Kanagasundaram Dr.N.Kannan & Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

3 கண்ணுக்குள் வெளி ஓவியம், கலை தமிழ் Dr.N.Kannan Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

4 எக்காலக் கண்ணி சித்தர் பாடல்கள் 1953 Government Press தமிழ் Dr.N.Kannan Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

5 கோதை நாச்சியார் தாலாட்டு வைஷ்ணவம் 1953 Government Press தமிழ் Dr.N.Kannan Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

6 ஆலயங்களில் நாதசுரம் வாசிக்கவேண்டிய முறைகள் செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார் இசை 1904 தமிழ் Mr.N.D..Logasundaram Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

7 ஹைகோர்ட்டின் அலங்காரச் சிந்து கவி தமிழ் Dr.N.Kannan Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

8 நூதன விவேக லாகிரிச் சிந்து கூ.பெ.வீரபத்திர படையாஷி கவி 1903 தமிழ் Dr.N.Kannan Ms.Subashini Kanagasundaram சிங்கப்பூர் html

9 European Missionarires and the Study of Dravidian Languages Book Index English Mr.N.D..Logasundaram Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

11 அறப்பளீசுவரர் சதகம் அம்பலவாணக் கவிராயர் சதகம் 1961 தமிழ் Mrs.Kamaladevi Aravindadakshan Dr.N.Kannan & Ms.Subashini இந்தியா pdf
pdf
pdf

12 சிவ, சிவ வெண்பா! சென்ன மல்லையர் வெண்பா தமிழ் Mrs.Kamaladevi Aravindadakshan Dr.N.Kannan & Ms.Subashini இந்தியா pdf

13 இரங்கேசர் வெண்பா வெண்பா தமிழ் Mrs.Kamaladevi Aravindadakshan Dr.N.Kannan & Ms.Subashini இந்தியா pdf

14 பாவேந்தர் பாரதிதாசன் இயற்றிய "கதர் இராட்டினப் பாட்டு" பாரதிதாசன் பாடல் 1930 தமிழ் Mr.M.D.Logasundaram Dr.N.Kannan இந்தியா html

15 மும்மணிக்கோவை ஆந்திக் காசியப திம்மப்ப அந்தணணார் வைஷ்ணவம் 1934 தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

16 நல்லதங்காள் கதை புகழேந்திப் புலவர் கதை தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

17 சீரங்கநாயகரூசல் - சீரங்கநாயகியாரூசல் கோனேரி யப்பவினயங்கார் ஊஞ்சல் பாட்டு தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

18 பாண்டியம் நாராயணன் வரலாறு 1911 தமிழ் Dr.N.Kannan Dr.N.Kannan இந்தியா html

19 சூச்சூ சி.சுப்பிரமணிய பாரதி ஊஞ்சல் பாட்டு 1919 தமிழ் Mr.Anto Peter Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

20 கப்பல் சாஸ்திரம், சில்ப சாஸ்திரம் பழனியப்பா பிள்ளை கட்டுமானம்/சாஸ்திரம் 1950 தமிழ் Dr.N.Kannan Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

21 புருட சாமுத்திரிகா லக்ஷணம் சேதி துரைசாமிப்பிள்ளை சாமுத்ரிகா லஷணம் 1890 தமிழ் Dr.N.Kannan Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

22 பேரூர் பச்சை நாயகியம்மை ஆசிரியவிருத்தம் நா.கனகராஜய்யர் (புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம்) விருத்தம் 1942 தமிழ் Dr.N.Kannan Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

23 ஆதியூர் அவதானி சரிதம் பேராசிரியர். ஷேஷ்ய்யங்கார் விருத்தம் 1875 தமிழ் Dr.N.Kannan Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

24 அண்ட கோள மெய்ப்பொருள் ரா.இராகவையங்கார் (சேது சமஸ்தான மஹாவித்வான்) தத்துவம் 1934 ஸ்ரீ வேதாந்த வர்த்தனீ மகாசபை தமிழ் Dr.N.Ganesan r.N.Ganesan இந்தியா pdf

25 பின் ஞானம் நூறு கைலாயக் கம்பளிச் சட்டை முனிநாயனார் சித்தர் தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

26 கற்பமுப்புக் குரு நூல் மு.குயந்தை வேலிப் பிள்ளை சித்தர் 1929 ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் பிரஸ் தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

27 தியாகராசலீலை தத்துவம் தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

28 மனோண்மணியாள் நாற்பத்து முக்கோண பூஜாவிதி மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை (திருவாவடுதுறை ஆதீன மஹாவித்வான்) பூஜை விதிகள் 1928 கேசரி அச்சுக் கூடம் தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

29 சட்டை முனி நாயனார் முன் ஞானம் நூறு கைலாயக் கம்பளிச்சட்டை முனிநாயனார் சித்தர் தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

30 புதிய புத்தக கேட்லாக் நூல் வரிசை தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

31 திருக்கருவைவெண்பாவந்தாதி சே.கிருஷ்ணமாசாரி (திருவல்லிக்கேணி), வை மு. பாலகிருஷ்ணமாசாரியர் அந்தாதி 1930 நோபில் அச்சுக்கூடம் தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

32 ஸ்தல யாத்திரைப் பொது விதி வி.சுந்தர முதலியார் யாத்திரை 1938 மதராஸ் ரிப்பன் பிரஸ் தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

33 தென் இந்திய வரலாறு டாக்டர்.கே.கே.பிள்ளை வரலாறு 1958 தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

34 ஆரவல்லி சூரவல்லி கதை புகழேந்திப் புலவர் பெரிய எழுத்து கதை தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Mrs.Kaliamma & Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

35 கர்ண மகாராஜன் சண்டை புகழேந்திப் புலவர் பெரிய எழுத்து கதை தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Mrs.Kaliamma & Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

36 காத்தவராயன் கதை புகழேந்திப் புலவர் பெரிய எழுத்து கதை தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Mrs.Kaliamma & Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

37 கோவலன் கதை புகழேந்திப் புலவர் பெரிய எழுத்து கதை தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Mrs.Kaliamma & Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

38 மனையடி சாஸ்திரம் மாயன் சிற்ப சாஸ்திரம் தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Mrs.Kaliamma & Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

39 மதுரைக்கலம்பகம் வைத்தமாநிதி முடும்பை சடகோப ராமாசாரியார் கலம்பகம் 1927 தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Mrs.Kaliamma & Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

40 மயிலி இராவணன் கதை புகழேந்திப் புலவர் பெரிய எழுத்து கதை தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Mrs.Kaliamma & Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

41 பெரிய நாயகி பிள்ளைத்தமிழ் நா.கனகராஜய்யரால் (ப்துக்கோட்டை சமஸ்தானம்) பிள்ளைத்தமிழ் 1942 கமலா பதிப்பகம் தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Mrs.Kaliamma & Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

42 குச லவ வாக்கியம் கதை 1936 தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

43 ஒரு துறைக் கோவை அமிர்த கவிராயர் கோவை 1942 தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Mrs.Kaliamma & Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

44 தமிழ் அமைப்புற்ற வரலாறு நல்லூர் சுவாமி ஞானப்பிரகாசர் மொழி 1927 தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Mrs.Kaliamma & Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

45 பஞ்ச பாண்டவர் வனவாசம் புகழேந்திப் புலவர் பெரிய எழுத்து கதை தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Mrs.Kaliamma & Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

46 இராம நாடகக் கீர்த்தனை சீர்காழி அருணாசலக்கவிராயர் இலக்கியம் தமிழ் Ms.Subashini Kanagasundaram Mrs.Kaliamma & Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

47 ஸாம்ப புராணம் புராணம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

48 மாமுனிவனருள் விளக்கு வைஷ்ணவம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா html

49 தமிழில் தவறுகளைத் தவிர்ப்போம் பேராசிரியர்.தி.முத்து கண்ணப்பன் இலக்கணம் தமிழ் Dr.T.K.Thiruvengada Mani Ms.Subashini Kanagasundaram இந்தியா pdf

49b தமிழில் தவறுகளைத் தவிர்ப்போம் பேராசிரியர்.தி.முத்து கண்ணப்பன் இலக்கணம் தமிழ் Dr.T.K.Thiruvengada Mani Dr.N.Kannan இந்தியா pdf

50 ஆண்டாள் அருளிச் செய்த திருப்பாவை உ.வே.வை.மு.கோபால கிருஷ்ணமாசாரியார் வைஷ்ணவம் 1960 தமிழ் Dr.N.Kannan Dr.N.Kannan இந்தியா pdf

51 உபதேச ரத்தினமாலை ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் வைஷ்ணவம் 1916 தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

52 திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதித் தனியன் மணவாள மாமுனிக வைஷ்ணவம் 1916 தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

53 சங்கர விஜயம் பாகம் ஸ்ரீ சங்கராசார்ய ஸ்வாமிகள் சமையம் 1933 தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

54 வைதீக தர்ம வர்தனீ (துலாபுராணம்) ஸ்ரீவத்ஸ வே.ஸோமதேவ சர்மா புராணம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

55 ஸ்ரீ பகவத் கீதை வெண்பா (அத்தியாயம் 13-18) வடகேசரி ஸ்ரீ ஆளாக்கிய மணவல ஜீயர் சமயம் 1907 தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

56 ஸ்ரீ வால்மீகி ராமாயண வசனம் - அயோத்யா காண்டம் பண்டித நடேச சாஸ்திரி சமயம் 1903 தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

57 தியாகோபனிஷத் சமயம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

58 ஸ்ரீ தேசிக ப்ரபந்தம் ப்ரபந்தம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

59 ஆச்சார்ய ஹ்ருதயம் உரையுடன் வைஷ்ணவம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

60 நாநாஜீவவாதக் கட்டளை கட்டளை தமிழ் Mr.Anto Peter Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

61 சங்ககாலத் தமிழர் சமயமே கம்பனின் சமயழ் இலக்கியம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

62 அமெரிக்க அன்னை சூசுடன் மீனாட்சி அம்மை பிள்ளைத்தமிழ் பிள்ளைத்தமிழ் தமிழ் TamilNadai Kaviarasan & Kavin Kaviarasan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

63 ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிக வைபவப் பிரகாசிகக் கீர்த்தனை சமயம் தமிழ் Sri.Thiruppathi Raguveeradayal Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

64 சுத்தானந்தர் கீர்த்தனைகள் பாடல் தமிழ் Sri.Krishnamachariyar(Thamizthenee) Dr.T.Vasudevan, Thamizthenee, Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

65 சபரி மோட்சம் கதை தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

66 பெரிய திருமொழி - எட்டாம்பத்து முதல் திருமொழி வைஷ்ணவம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

67 ஸ்ரீ பாகவதம் கதை தமிழ் Sri.Krishnamachariyar (Thamizthenee) Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

68 எம்பெருமானாருடைய (ஸ்ரீராமாநுஜர்) திவ்விய சரிதம் கதை தமிழ் Dr.T.Vasudevan & Mr.Kumaran Malli (E-Text) Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf
HTML E-Text

69 வால்மீகி ராமாயண வசனம் கிஷ்கிந்தா காண்டம் ராமாயணம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

70 பெரிய திருமொழி - ஒன்பதாம்பத்து முதல் திருமொழி வைஷ்ணவம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

70 பெரிய திருமொழி - பத்தாம்பத்து வைஷ்ணவம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

72 பெரிய திருமொழி - பதினோராம்பத்து வைஷ்ணவம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

73 சுபத்திரை மாலையீடு கதை தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

74 அரக்குமாளிகை நாடகம் நாடகம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

75 தமிழ்ச் சோலை அல்லது கட்டுரைத் திரட்டு - முதற் பகுதி திரு.வி.க. கதை சமூகம் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

76 இந்தியாவும் விடுதலையும் திரு.வி.க. சமூகம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

77 பொதுமை வேட்டல் திரு.வி.க. சமூகம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

78 ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை - தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு சமயம் தமிழ் Sri.Krishnamachariyar (Thamizthenee) Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

79 மனித வாழ்க்கையும் காந்தியடிகளும் திரு.வி.க. சமூகம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

80 ஸ்ரீ பகவத் கீதை வெண்பா முத்து ஐயர் சமயம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா html

81 ஸ்ரீ ஸத்யாஷாட ஸூத்ர ப்ரயோகம் - முதல் பாகம் சமயம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா html

82 முதற் குலோத்துங்க சோழன் சமூகம் தமிழ் Mr.Innamburan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

83 திரு.வி.க வாழ்க்கையும் தொண்டும்.- ஒரு கைவிளக்கு சமூகம் தமிழ் Mr.Innamburan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

84 திரு.வி.க வாழ்வும் தொண்டும் சமூகம் தமிழ் Mrs.Subashini Tremmel Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

85 சீர்திருத்தம் அல்லது இளமை விருந்து திரு.வி.க. சமூகம் தமிழ் Mrs.Subashini Tremmel Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

86 பாஞ்சால வீரன் பாதர்வெள்ளைச் சண்டை - கட்டபொம்மு கதை கதை தமிழ் Mr.Innamburan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

87 விவேக சிந்தாமணி மூலமும் உரையும் கதை தமிழ் Mr.Krishnamachari & Mr.Innamburan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

88 தமிழ்நாடும் நம்மாழ்வாரும் திரு.வி.க. சமூகம் தமிழ் Mrs.Subashini Tremmel Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

89 கோதாஸ்துதி சமயம் தமிழ் Sri.Thiruppathi Raguveeradayal Sri.Thiruppathi Raguveeradayal இந்தியா djvu

90 க்ரந்தாஷர கையெழுத்துப் பயிற்சிப் புத்தகம் மொழி தமிழ் Mr.Vinodh Rajan Mr.Vinodh Rajan இந்தியா djvu

91 சன்மார்க்க போதம் திரு.வி.க. சமூகம் தமிழ் Mrs.Subashini Tremmel Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா djvu

92 ப்ரதாபருத்ரியா சமயம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா djvu

93 ம்ருச்சகடிகம் சமூகம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா djvu
Tamil Translation

94 தமிழ்ச் சோலை அல்லது கட்டுரைத் திரட்டு திரு.வி.க. சமூகம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா djvu

95 தமிழ்த் தென்றல் தலைமை உரைகள் திரு.வி.க. சமூகம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djvu

96 கோவலன் கதை நாடகம் நாடகம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djvu

97 நல்லதங்காள் நாடகம் நாடகம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djvu

98 ஸ்ரீ ஸ்துதி குஸூமாஞ்சலி சமயம் தமிழ் Dr. N. Swaminathan (L.A) Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

99 தமிழ் செய்யுட் கலம்பகம் செய்யுள் தமிழ் Mr.Innamburan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

100 வள்ளித் திருமணம் நாடகம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djvu

101 பவளக்கொடி நாடகம் நாடகம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djvu

102 சைவ சித்தாந்தமும் சமரச சுத்த சன்மார்க்கமும் திரு.வி.க சமூகம் தமிழ் Mrs.Subashini Tremmel Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா djvu

103 கர்வி பார்ஸ் - நாடகம் நாடகம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djvu

104 அற்புத கோல மஞ்சரி இலக்கியம் 1901 தமிழ் London THF Team London THF Team இந்தியா pdf

105 கஜேந்த்ர மோஷம் தோரா சமயம் 1898 தமிழ் London THF Team London THF Team இந்தியா pdf

106 குதிரைப் பந்தய லாவனி சமூகம் 1893 தமிழ் London THF Team London THF Team சிங்கப்பூர் pdf

107 மனைக்குறி சாஸ்திரம் (மனை வாங்கவும், வீடு கட்டவும், குடித்தனம் போகவும் உறிய சிற்ப சாஸ்திரம்) கட்டுமானம்/சாஸ்திரம் 1894 தமிழ் London THF Team London THF Team இந்தியா pdf

108 தன்னுயிரைப் போல மன்னுயிரை நினை சமூகம் 1893 தமிழ் London THF Team London THF Team இந்தியா pdf

109 மூலிகை மர்மம் சித்த மருத்துவம் 1899 தமிழ் London THF Team London THF Team இந்தியா pdf

110 பரமார்த்த குருவின் கதை கதை 1899 தமிழ் London THF Team London THF Team இந்தியா pdf

111 Parnell's Hermit in Tamil Prose மொழி 1904 தமிழ் London THF Team London THF Team இந்தியா pdf

113 பாச்சிகை சாஸ்திரம் ஜோதிடம் 1905 தமிழ் London THF Team London THF Team இந்தியா pdf

114 ஹாஸ்ய மஞ்சரி நகைச்சுவை 1905 தமிழ் London THF Team London THF Team இந்தியா pdf

115 திருக்கூவப் புராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

116 திருப்பனைசைப் புராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

117 திருநள்ளாற்றுப் புராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

118 இலுப்பைக்குடி புராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

119 தீர்த்தகிரி புராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

120 வீரவணப் புராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

121 திருக்குற்றாலப் புராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

122 திருக்குற்றாலப் புராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

123 திருப்பேரூர்ப் புராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

124 சீக்காளத்தி புராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

125 சித்திர சபாபதி மாலை புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

126 திருமயிலை புராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

127 உப்பூர் புராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

128 திருக்காளத்தி புராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

129 இறைவாச நல்லூர் தலபுராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

130 திருவண்ணாமலை திருப்பதிகம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

131 சோணாச்சல சதகம் சதகம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

132 சோணாச்சல வெண்பா வெண்பா தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

133 உண்ணாமுலையம்மை பிள்ளைத்தமிழ் பிள்ளைத்தமிழ் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

134 திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீப வெண்பா வெண்பா தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

135 திரு அம்பர் புராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

136 திருமால் இருஞ்சோலை வைஷ்ணவம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

137 அழகர் கலம்பகம் கலம்பகம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

138 அழகர் அந்தாதி அந்தாதி தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

139 திருச்செங்கோட்டுப் புராணம் புராணம் தமிழ் Project ThalaPuRanam Project ThalaPuRanam இந்தியா html

140 கோயில் இரு கோணங்கள் பாரதிதாசன் நாடகம் தமிழ் Mr.Anto Peter Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

141 ஆசார திருத்த வியாசங்கள் சமூகம் 1914 தமிழ் Mr.Anto Peter Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

142 சரசுவதியந்தாதி அந்தாதி 1914 தமிழ் Mr.Innamburan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

143 திரு.வி.க வின் தேசபக்த கட்டுரைகள் திரு.வி.க. சமூகம் தமிழ் Mr.Innamburan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

144 வைத்திய திரவு கோல் திரு.வி.க. சமூகம் 1902 தமிழ் Mr.Innamburan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

145 சங்க இலக்கியத்தில் நெய்தல் நிலம் டாக்டர். தி.முத்து கண்ணப்பன் இலக்கணம் 1978 தமிழ் Dr.M.Thiruvenkatamani Dr.N.Kannan/Dr.M.Thiruvenkatamani இந்தியா pdf

146 வேதாந்த சூடாமணி மூலமும் பிரம்மானந்த விளக்கமென்னும் உரையும் இலக்கியம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djvu

147 நலுங்குப்பாட்டு கிராமிய இசை தமிழ் Mr.Innamburan Mr.Innamburan இந்தியா djvu

148 உமறுப் புலவர் சரிதை கிராமிய இசை தமிழ் Mrs.Subashini Tremmel Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

149 பஞ்சதசப்பிரகரணம் சமயம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djvu

150 வ.வே.ஸூ.ஐயர் எழுதிய கம்ப ராமாயண ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை ராமாயணம் தமிழ் Mr.Innamburan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

151 நம்மாழ்வார் சரித்திரம் வைஷ்ணவம் 1925 தமிழ் Mr.Innamburan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

152 சடகோபம் சந்திர கலாமாலை வைஷ்ணவம் 1925 தமிழ் Mr.Innamburan Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா pdf

153 ஸதி அநுசூயா கதை 1926 தமிழ் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djvu

154 கொலைமறுத்தல், வைராக்கியசதகம், வைராக்கியதீபம், அவிரோதவுந்தியார் சமயம் 1927 தமிழ் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djvu

155 பாரதியும் கவிதையும் இலக்கியம் 1927 தமிழ் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djvu

156 அபிஞான சாகுந்தலம் இலக்கியம் 1927 தமிழ் Sri.Thiruppathi Raguveeradayal Sri.Thiruppathi Raguveeradayal இந்தியா djvu

157 வச்சணந்தி மாலை கொ.இராமலிங்கத் தம்பிரான் இலக்கியம் 1927 தமிழ் Mrs.Subashini Tremmel Mrs.Subashini Tremmel இந்தியா djvu

158 தமிழ் சுவடிகளில் எண் கணிதம் கணிதம் தமிழ் Mr.Natarajan Srinivasan Mr.Natarajan Srinivasan இந்தியா pdf

159 கணக்கதிகாரம் கணிதம் தமிழ் Mr.Natarajan Srinivasan Mr.Natarajan Srinivasan இந்தியா pdf

160 ஸ்ரீ கூர்மபுராண மூலக்ரந்த அநுக்ர மணிகா புராணம் தமிழ் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djv

161 திரிசூல மஹாத்மியம் பரஜ்வாஜ விசுவநாதப்ரஹ்மசாரி சமயம் 1946 தமிழ் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djv

162 ஸ்ரீ ராமாயண த்விசதீ சுதர்சணன் ராமாயணம் தமிழ் / சமஸ்க்ருதம் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djv

163 ஸ்ரீ ரகுவீர கத்ய ஸாரம் சடபகோமனபாசார்ய ஸ்வாமி சமயம் 1939 மணிப்ரவாளம் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djv

164 மகான் ஸ்ரீ சேஷாத்திரி சுவாமிகள் ஏ.டி.எம். பன்னீர் செல்வம் வாழ்க்கை வரலாறு தமிழ் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djv

165 GitArtha Sangraha யமுனார்யா வாழ்க்கை வரலாறு 1931 ஆங்கிலம் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djv

165 சங்கீத சாரம் (இரண்டாம் பாகம்) கர்நாடக இசை சமஸ்க்ருதம் Dr.T.Vasudevan Dr.T.Vasudevan இந்தியா djv