லண்டன் திட்டக்குழு / London Team(இடமிருந்து வலம்) கல்யாணசுந்தர குருக்கள், பத்மநாப அய்யர், சுபாஷினி கனகசுந்தரம், சுவாமிநாதன், சூர்ய நாராயணன், ராஜகோபாலன்

(from left to right) Kalyanasundaram, Pathmanaba Iyer, Subashini Kanagasundaram, Swaminathan, Surya Narayanan, Rajagopalan